Võimalused huvitegevuseks Tallinna huvikoolides

Foto on illustratiivne. Allikas: pixabay.com
Foto on illustratiivne. Allikas: pixabay.com

Erinevate hobidega tegelemine on lisaks huvitavale ja arendavale ajaveetmisele ka pikemas perspektiivis kasulik ettevõtmine, sest võib olla abiks lapse erialavalikute tegemisel – tulevaste õpingute ja töö sidumine paeluvate huvialadega on ju ka suure tõenäosusega teekond õnnelikuma eluni.

Kust aga alustada huviringi otsimisega Tallinnas ning kuidas leida lapsele meelepäraseid tegevusi või sporditreeninguid? Alljärgnevalt leiab väikese ülevaate erinevatest sügisel alustavatest uutest huviringidest Tallinna huvikoolides ja valiku suurematest Tallinna huvikoolidest ning sealsetest õppimisvõimalustest.

Uuest õppeaastast alustavad huviringid ja -tegevused

Tallinna Nõmme Noortemaja logo

Tallinna Nõmme Noortemajas alustab sügisel viis uut vahvat ringi.

Meediaringi oodatakse noori alates 13. eluaastast. Huviringis analüüsivad ja teevad noored ise ajakirjandust ning külastavad Eesti meediakanaleid.

Multimeedia huviring on mõeldud 10–13-aastastele tehnikahuvilistele lastele, kes on huvitatud veebi programmeerimisest.

Graafika- ja trükitehnikate ringi on oodatud 9–19-aastased, kes tunnevad rõõmu tegevusest erinevate trükitehnikatega.

Uus ja põnev tantsuline treening pakub 9–14-aastastele võimalust füüsiliseks eneseväljenduseks. Põhirõhk on üldfüüsilisel treeningul ja tantsutehnika omandamisel.

Ritsikate treeningule on oodatud peamiselt poisid vanuses 9–11. Õpilased tunnevad rõõmu sportimisest  ja Wushu võitluskunstidest.

Kopli Noortemaja logo

Kopli Noortemajas võetakse algaval õppeaastal vastu uusi õpilasi vanuses 4–19 kõikidesse kooli huviringidesse.

Klaveri– ja kitarriõppes omandatakse pillimänguks vajalikud teadmised ja oskused. Arendatakse koosmängu ja pakutakse esinemisvõimalusi. Huviringis arvestatakse iga õppuri võimeid ja loovust.

Tantsuringides õpitakse eri tantsutehnikaid ja -stiile (klassikat, show-tantsu, jazzi, loov- ja tänavatantsu) ning arendatakse eneseväljendus- ja esinemisoskust. Esinemiste käigus kujundatakse välja tugev lavakogemus. Tänavatantsuhuvilised saavad lisaks osaleda breiktantsu ja hiphop tantsuringides.

Kunstihuvilised lapsed on oodatud kujutava kunsti– ja tarbekunstiringi, kus arendatakse õpilaste kunstialaseid oskusi, õpitakse tajuma ümbritsevat maailma ja suunatakse õpilasi nägema selle eripära ning värvide mängu. Tarbekunstiringis tutvutakse lisaks kompositsioonialustele, joonistamisele ja maalile ka keraamika-, klaasi- ja tekstiilikunstiga.

Massaažiõppes saadakse algteadmised erinevatest massaažiliikidest ja -võtetest. Suurt tähelepanu pööratakse eneseabi teadmiste omandamisele ja tervislikele eluviisidele.

Raadiotehnikaringis õpitakse kasutama eri töö- ja mõõteriistu, tutvutakse mitmesuguste materjalide, nende kasutamisvõimalustega ning koostatakse elektroonilisi jooniseid.

Rütmi- ja lauluringi oodatakse 5–8-aastaseid lapsi, kellele meeldib laulda ja rütmidega mängida. Tunnid on täis laulu, muusikat ja mängu.

Üldkultuuriringidesse, arenduse ABC ringi, huviringi Avatud Maailma ja koduloo ringi on oodatud lapsed ja noored, kellel on huvi saada uusi teadmisi kodukoha ja siinsete rahvaste ning kaugemate paikade kultuurielust, kommetest ning keeltest.

Mudilasringidesse oodatakse lapsi vanuses 4–7 eluaastat. Valikus on muusika, laul, tants, loovus ja kunst

Tallinna Kanutiaia Huvikool_pikk logo

Tallinna Kanutiaia Huvikoolis on uuel õppeaastal on alustamas seitse uut ringitegevust: basskitarri õpe, pop-laul, viiuliõpe, kooristuudio, filmiring, joonistamise ja maalimise ABC ning robootika.

Basskitarri õpe avab sügisel esmakordselt uksed ning ootab liituma 7–18-aastaseid huvilisi. Tundides õpitakse tundma mängutehnikaid, harjutatakse bassisaate kujundamist, meloodiate mängimist, õpitakse erinevaid muusikastiile, elementaarteooriat ja rütmikat.

Pop-laul on uus ja põnev huviring 11–19-aastastele, mis pakub muusika ägedust, toidab lastes loomingulisust ning innustab olema julge ja erakordne.

Joonistamise ja maalimise ABC ringis tutvutakse ja õpetatakse mõlema tegevuse põhilisi ja vajalikke reegleid, näiteks, nagu perspektiiv, valgus ja vari, kompositsioon ja värvusõpetus.

Kooristuudiosse on oodatud huvilised vanuses 4–19 eluaastat ning noori alates 20. eluaastast. Huvilistest moodustakse eraldi kooslused (ansamblid ja koorid) vastavalt vanusele ja eeldustele. 

Tallinna Huvikeskus Kullo logo

Tallinna Huvikeskuses Kullo alustab algaval õppeaastal õppetööd 63 erinevat huviringi.

Kaasaegse kunsti huviringi on oodatud lapsed vanuses 8–10 ja 16–19. Toetudes klassikalise kunsti alustele õpitakse huviringis tundma kaasaegset kunsti. Õpe koosneb ka mõningastest kunstiteraapia meetoditest, mis aitab kaasa positiivsete eneseabivahendite leidmisele. Nii õpitakse ennast paremini tundma ja avama, mille tulemusel areneb ka loominguline väljendusoskus.

Kullo eelkooli on oodatud 6-aastased lapsed. Huviringis arendatakse koolieelikutes õpioskust, loovust, esinemis– ja eneseväjendusoskust, enesekindlust, tunnetusoskust ja teisi ealisi vajaminevaid pädevusi. Märksõnadeks on elav õppetöö, mängulisus, loovus, lõimitus ning ühtsus.

Looduseuurijate huviring on 4–9-aastastele looduseõpradele, kus saadakse uusi teadmisi, loetakse lugusid taimedest ja loomadest, vaadeldakse, avastatakse, kuulatakse, otsitakse, katsetakse, meisterdatakse, joonistatakse ja mängitakse. Lisaks õpitakse meisterdama taaskasutatavatest materjalidest ning leiutatakse uusi mänge. Huviringis õpib laps kuulama ja märkama erinevaid imelisi asju looduses ning saadakse loodusega sõbraks.

Näitering on 5–7-aastastele lastele põnev ja uus huviring. Näiteringis kogeb laps erinevaid väärtusi rollimängude kaudu ning õpib läbi praktilise kogemuse. Erinevaid rolle ja tehnikaid kasutades on võimalik tõsta lapse enesehinnangut ning tugevdada tema sisemise toimetuleku ressursse.

Vokaalansamblisse Helisev Hääl oodatakse liituma 11–19-aastaseid tüdrukuid. Üks vokaalansambel koosneb kuuest kuni kaheksast lauljast ning moodustub peamiselt vanuse, aga ka hääleliigi põhjal. Vokaalansamblis õpitakse ansamblilaulu, hääleseadet ja tegeletakse ka soololauluga. Lauldakse mitmehäälseid ansamblilaule ja erinevaid seadeid nii Eesti kui ka välismaa artistide repertuaarist. Musitseerimisel kasutatakse lisaks klaverile mitmesuguseid rütmipille. Lisaks käiakse vähemalt kahel korral õppeaastas ka esinemas.

Biomeditsiinitehnika on põnev huviring 14–19-aastastele noortele, kus tutvutakse elektroonika ja sensoorika alustega ning meditsiinis kasutatavate seadmete ja nende ehitusega. Eesmärgiks on huvi tekitamine teaduse, inseneeria ning seadmete ehitamise vastu.

Suuremad huvikoolid Tallinnas

Tallinnas tegutseb üheksa munitsipaalhuvikooli ja Vanalinna Hariduskolleegiumi osakonnad (kokku 13 asutust), mis pakuvad võimalusi tegevusteks väga erinevatel huvialadel igas vanuses lastele.

Siit leiate kogu nimekirja Tallinna huvikoolidest (k.a erahuvikoolidest).
Tutvuge lisaks Tallinnas tegutsevate spordiklubide ja sportimisvõimalustega.

Lasnamäe

Lasnamäe Muusikakool
Klaver, akordion, plokkflööt, flööt, klarnet, trompet, saksofon, alt, eufoonium, tuuba, tromboon, orel, kannel, viiul, kitarr, basskitarr, süntesaator, jazzklaver, löökpillid, tšello.
Töökeel: eesti
Sihtrühm: alates 7. eluaastast
Punane tn 69
601 2293, 512 9659
www.muusika.tln.edu.ee
muusika@muusika.tln.edu.ee
Facebook: Lasnamäe muusikakool

Tallinna Tondiraba Huvikool
Tallinna Tondiraba Huvikool on uus koos, mis avab oma uksed 2017. aasta septembris. Lasnamäel, aadressil Punane 69 paiknevas endises koolihoones avatav huvikool pakub alates sügisest õppimisvõimalusi ühtekokku kuni 1200 lapsele. Õppida saab nii kunsti-, loodus-, tehnika ja üldkultuurilistes ringides.
Töökeel: 
eesti, vene
Sihtrühm: 4–19-aastased
Kuutasu: 18–35 €
Punane 69, www.tallinn.ee/tondirabahk

Mustamäe

Mustamäe Laste Loomingu Maja
Muusika ja kunst, üldkultuur, tehnika, loodus
Töökeel: eesti, vene
Sihtrühm: 4–19aastased lapsed ja noored
E. Vilde tee 54
652 2536
www.tallinn.ee/est/mllm
mllm@mllm.tln.edu.ee
Facebook: Mustamäe Laste Loomingu Maja

Nõmme

Nõmme Muusikakool
Klaver, viiul, vioola, tšello, kontrabass, klassikaline kitarr, harf, flööt, klarnet, oboe, fagott, saksofon, trompet, metsasarv, tromboon, bariton, tuuba, akordion, löökpillid.
Töökeel: eesti, vene
Sihtrühm: alates 6. eluaastast (ettevalmistusklass)
Pärnu mnt 320
677 0844
www.nmkool.ee
sekretar@nmkool.ee

Tallinna Nõmme Noortemaja
Kunst, muusika, tants, teater, loodus, tehnika, mõttemängud, huviringid mudilastele.
Töökeel: eesti
Sihtrühm: 3 kuud–19aastased lapsed ja noored
Nurme tn 40
670 1230
www.nnm.ee
nnm@nnm.edu.ee

Kristiine

Tallinna huvikeskus Kullo
Tehnika, loodus, üldkultuur, muusika ja tants, kunst ja käsitöö.
Töökeel:
 eesti, vene
Sihtrühm: alates 1. eluaastast
Mustamäe tee 59
664 6100
www.kullo.ee
kullo@kullo.ee

Kesklinn

Tallinna Kanutiaia Huvikool
Muusika, tants, teater, kunst ja disain, tehnika, keeled, huviringid mudilastele, laste ja noorte äriõpe, klubid täiskasvanutele, tegevused erivajadustega lastele.
Töökeel: eesti, vene
Sihtrühm: 4–19aastased lapsed ja noored, täiskasvanud
Aia tn 12
644 0989
www.kanuti.tln.edu.ee
kanuti@kanuti.tln.edu.ee
Facebook: Tallinna Kanutiaia Huvikool

Tallinna Kunstikool
Joonistamine, maalimine, kompositsioon, vormiõpetus, kunstiajalugu, graafika, keraamika, fotograafia.
Töökeel: eesti
Sihtrühm: alates 7. eluaastast
Kevade tn 4
662 2242
www.tallinnakunstikool.ee
info@tallinnakunstikool.ee
Facebook: Tallinna Kunstikool

Tallinna Muusikakool
Klaver, kitarr, keelpillid, puhkpillid, löökpillid, kannel, akordion, muusikateoria, muusikajalugu.
Töökeel: eesti
Sihtrühm: alates 5. eluaastast
Narva mnt 28
648 5819
www.muusikakool.haridus.ee
info@mk.edu.ee

Vanalinna Hariduskolleegium

VHK Kunstimaja ja kunstikool
Maalimine, joonistamine, kompositsioon, skulptuur, kunstiajalugu.
Töökeel: eesti
Sihtrühm: alates 7. eluaastast
Olevimägi 8/10, Vene 13, Vene 22
699 6288
www.vhk.ee/kunstimaja
vhk@vhk.ee

VHK Muusikamaja 
Loovuseringid, mudilaskoor, lastekoor, laulustuudio, muusikaprogramm.
Töökeel: eesti
Sihtrühm: mudilased, lapsed
Uus tn 16
699 6160
www.vhk.ee/muusikamaja
vhk@vhk.ee

VHK Muusikakool
Keelpilliosakond, klahvpilliosakond, puhkpilliosakond, kitarriosakond, kandleosakond, löökpilliosakond, muusikateooria.
Töökeel: eesti
Sihtrühm: alates 7. eluaastast
Uus tn 16, Uus 32/34, Olevimägi 8/10, Vene 21
699 61 70
www.vhk.ee/muusikakool

Põhja-Tallinn

Tallinna Kopli Noortemaja
Laul ja muusika, tants, kunst; tehnika: materjalide modelleerimine, raadiotehnika; üldkultuur, loovus.
Töökeel: eesti, vene
Sihtrühm: 4–18aastased lapsed ja noored
Lina tn 8
662 7102
www.koplinoortemaja.edu.ee
info@koplinoortemaja.edu.ee
Facebook: Tallinna Kopli Noortemaja

tsna_275x160_

Tutvuge algava õppeaasta huviringide ja treeningutega Tallinnas ja leidke sobiv huviala algavaks kooliaastaks!
Mahukast huviteatmikust leiab meelepärase huviringi või sporditreeningu igas vanuses lastele ja noortele.

Valige uus huviring või sporditreening siin!

Huvitegevuse infot koondab ja vahendab Tallinna spordi- ja noorsooamet.
Lisainfo www.tallinn.ee/noorteinfo ja Facebookist: Tallinna noorteinfo.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga