Milliseid võimalusi noored soovivad? Milline on noortepärane linnaruum? Kuidas hoida enda vaimset tervist?

Tallinna päeva raames toimus juba teist aastat virtuaalne osaluskohvik, kus pealinna noored tulid kokku, et neile olulistel teemadel arutada ning oma mõtteid ja ideid jagada. Sel aastal arutlesime kolmel teemal: võimalused noortele, noortepärane linnaruum ja vaimne tervis. Arutelud toimusid nii eesti kui ka vene keeles. 

VÕIMALUSED NOORTELE

Nii eesti- kui venekeelses arutelus selgus, et noored tahaksid rohkem võimalusi linna tasandil kaasa rääkida. Ühena neist nähti koostööd noorteorganisatsioonide ja Tallinna linna vahel, et olla efektiivsemalt aruteludesse kaasatud.

Noored on üldiselt rahul linna poolt pakutavate tegevuste ja üritustega ning neid jagub huvilistele piisavalt. Küll aga võiks linn rohkem tähelepanu pöörata sportimisvõimaluste ja spordivõistluste korraldamisele. Näiteks huvitavad noori jalg- ja korvpallivõistlused ning ujumine. Noored on väga huvitatud ka erinevatest huviringidest ning töövõimalustest, näiteks malevatest, kuid tihti on nendesse kandideerimine keeruline kohtade kiire täituvuse tõttu. Noored soovivad motiveerivaid ja mitmekesisemaid töökohti, seda eelkõige suveperioodil.

Parim päev noorteürituste korraldamiseks on laupäev, mil noorel on võimalus tegeleda just sellega, mis talle meeldib. Infot erinevate võimaluste kohta eelistavad noored leida läbi sotsiaalmeedia, eelkõige Instagrami ja TikToki vahendusel. Venekeelsete noorte eelistus on ka VKontakte. Lisaks sotsiaalmeediale saavad noored ürituste kohta infot koolidest ja noortekeskustest. Noorte tähelepanu köidavad liikuvad pildid ja videod.

 

NOORTEPÄRANE LINNARUUM

Noortepärane linnaruum on roheline – seda iseloomustavad head kergliiklusteed ja vähe autosid, puhas loodus ja kaunid vaated. Hea eeskujuna toodi esile Viimsit, kus on mõnus aega veeta, loodust nautida ja rattaga sõita.

Keskkond on noorte jaoks oluline teema. Pealinna rohelisemaks muutmiseks pakkusid noored ühe lahendusena välja autolimiidi kehtestamist (nt ühes leibkonnas võib olla kokku kaks autot) või automaksu. Samuti eelistaksid noored sõita keskkonnasõbralike, elektri ja gaasiga sõitvate bussidega. Lisaks võiks linn soodustada liiklemist jalgratastega.

Linnaruumi arendamiseks soovitati näiteks rohkemate pinkide paigutamist linnaosadesse ja teede remonti. Samuti tuleks noorte hinnangul tähelepanu pöörata turismile, näiteks luua eraldi restoranide tänav, kust leiab mõnusas, linnakärast eemal asuvas atmosfääris, erinevate riikide kööke. Noortele meeldiks näha parkides ja tänavatel rohkem purskkaeve. Randade võiks olla päikesevarjude, laudade ja toitlustuskohtadega puhkealasid või meelelahutuskomplekse koos restoranide, minipoodide ja lõbustuspargiga.

 

VAIMNE TERVIS

Vestlusel Covid-19 karantiinist küsisime, kuidas nad ennast praegu tunnevad ja kuidas Covid-19 nende elu on mõjutanud. Oli noori, kelle tervisele mõjus kodus istumine isegi positiivselt, sest puudus liigne koolistressi ning oli võimalus normaalselt süüa ja magada. Mõned noored siiski tundsid, et 5-8 tundi arvuti taga istuda on väga keeruline ja see mõjub negatiivselt füüsisele. Samuti märkasid noored, et karantiin muutis nad laisaks, sest kõigest võis osa võtta kodus voodis olles ning kõik oli nii-öelda “käepärast”. Muidugi igatsesid noored otsesuhtlust sõpradega. 

Oma probleemidest on noored valmis rääkima lähedastega (sugulased, sõbrad), keda nad usaldavad, aga ka noorsootöötajaga, koolipsühholoogi, sotsiaaltöötaja, huvijuhi, õpetaja või medõega. Noorte jaoks on kahjuks psühholoogilise abi saamine väga keeruline. Kõikides koolides pole psühholoogi ning väljaspool kooli psühholoogi poole pöördumiseks puudub noortel rahaline ressurss ning kardetakse vanemate reaktsiooni.

Noored soovivad rohkem koolitusi või projekte, mis tegeleksid vaimse tervise teemadega ning kust saaks praktilisi nippe. Sarnane koolitus võiks toimuda ka noorsootöötajatele, et nad oskaksid paremini noori toetada. Ühe võimalusena pakuti noorte poolt välja Tallinna avatud kunstiseina projekt, kus noortel oleks kunsti kaudu võimalik maandada stressi ja väljendada emotsioone.

Mõned veebileheküljed, kust leida nõu ja abi stressiga toimetulekuks 

Märksõnad