Kristina Benkivskaja: mobiilset noorsootööd tehes tuleb pidevalt mugavustsoonist välja tulla

 

Noorsootöönädala puhul vestlesime Kristina Benkivskajaga, kes töötab Tallinnas mobiilse noorsootöötajana. Uurisime, kuidas ta noorsootööd õppima sattus ja mis asi on mobiilne noorsootöö. Head lugemist!

IMG_20191106_145151Kuidas sai sinust noorsootöötaja ja kaua oled valdkonnas tegutsenud?
Mu vennal oli koolis probleeme ja ma tahtsin teda väga aidata. Tundsin, et mul on selleks oskusi puudu ja uurisin, kuidas seda teha saaksin. Samuti olen alati tahtnud inimestega töötada ja neid aidata. Siis leidsin Tallinna Ülikoolist noorsootöö eriala ning täna tunnen, et see oli 100% õige valik. Mind on väga palju arendanud suve- ja linnalaagrites töötamine ja nii Eestis kui välisriikides toimunud projektides osalemine. Tänaseks olen noorsootöö valdkonnas tegutsenud juba üle 5 aasta. 

Millised olid sinu kokkupuuted noorsootöö valdkonnaga enne kui noorsootööd õppima läksid?
Ma olin koolis aktiivne ja mulle väga meeldis korraldada erinevaid üritusi nagu klassiõhtuid ja etendusi. Ma ei teadnud isegi sõna “noorsootöö”, aga teadsin, et tahan inimestega töötada ja aidata neid, kel abi on vaja. Sellest lähtudes hakkasin eriala otsima ja leidsin noorsootöö. 

Mida noorsootöö sinu jaoks tähendab?
Noorsootöö on võimalus nii noortel kui noorsootöötajatel end läbi mitteformaalsete meetodite teostada ja mitmekülgselt arendada. See on valdkond, kust noor leiab toetust ja abi ning erinevat infot võimaluste kohta. 

Töötad mobiilse noorsootöötajana. Mis on mobiilne noorsootöö ja mille poolest see erineb tavalisest noorsootööst, mida tehakse näiteks noortekeskustes?
Minust sai mobiilne noorsootöötaja kaks aastat tagasi ning see on väga huvitav ja väljakutseid pakkuv töö. Kui oma sõnadega seletada, mis on mobiilne noorsootöö, siis see on töö, kus sa oled noorte jaoks kättesaadav igal pool ja töötad seal, kus on noored. Ehk siis me läheme ise noorte juurde ja loome nendega kontakti. Oleme justkui sild noorte ja ühiskonna vahel. See tähendab seda, et aitame  noorteni viia vajaliku info, oleme nende jaoks olemas ja kuulame nad ära. Noored tihti ei tea, mis nende ümber toimub ja meie oma noorsootöö meetoditega aitame neid ning teeme noorte hääle kuuldavaks. Noored pöörduvad ise meie poole oma ideede, küsimuste või probleemidega ning meie oleme need, kes nad ära kuulavad ja edasi suunavad.
Kui tavaliselt seostub noorsootöötaja noortekeskusega, siis mobiilsed noorsootöötajad töötavad enamjaolt tänaval ning noortekeskust meil pole. Noortega aitab väga hästi kontakti luua see, kui ütleme, et “oleme kodutud noorsootöötajad”.

Kellele sobib töö mobiilse noorsootöötajana? Milliseid isikuomadusi ja teadmisi on vaja, et seda tööd edukalt teha?
Seda tööd tehes pead olema valmis oma mugavustsoonist välja tulema ja olema paindlik. Kõige olulisem on, et naudiksid suhtlemist erinevate inimestega. Noored on väga targad, huvitavad ja naljakad ning nendega koos õpib väga palju. Baasteadmised peaksid ikka ka olema, et teada, kuidas noorsootööd Eestis tehakse, tunda seadusi ja eetikat ning mõista inimeste käitumist. 

Millisena näeb välja sinu tööpäev?
Mulle väga meeldib, et meie graafik on paindlik. Tööpäev algab tavaliselt kontoris, kus tegelen statistikaga ning seejärel lähen välja, et tänavatel noorsootööd teha. Aga päevakavva võivad sattuda ka kohtumised noortega, kui individuaaltööd teeme, või koosolekud, kus planeerime oma tegevusi.
Mis puudutab tänavanoorsootöö tegemist, siis teeme seda kahekesi ning iga paar teab täpselt, mis piirkonnas ja kellega ta töötab. Tänavatöö on väga mitmekülgne ja huvitav.

Mis sulle mobiilse noorsootöö juures kõige rohkem meeldib?
See on väga paindlik töö, mille raames saan teha erinevaid asju ja korraldada noortele tegevusi. Mulle väga meeldib ka see, et leian alati oma ideedele kolleegide või noorte hulgast toetajaid, kellega koos idee ellu viia. Samuti on see töö väga liikuv ja ma saan palju liikuda ega pea vaid kontoris olema. Mobiilset noorsootööd tehes tuleb pidevalt mugavustsoonist välja tulla ja noortega tänaval lihtsalt rääkima minna. Paljude jaoks tundub see väga keeruline ülesanne, aga mulle see väga meeldib.

IMG_20190725_201022Kes on need noored, kellega te läbi mobiilse noorsootöö kokku puutute. Mis on nende peamised probleemid ja millist abi/nõu nad noorsootöötajatelt ootavad/soovivad?
Meie peamiseks sihtrühmaks on nii-öelda tänavanoored, kellel võib olla probleeme kas kodus perega, koolis või nad ei ole mingitesse tegevustesse kaasatud. Aga me töötame siiski kõikide noortega, sest iga noor vajab tähelepanu. Kes rohkem, kes vähem, aga siiski. Paljudel noortel on probleeme ja küsimusi ning meie, mobiilsed noorsootöötajad saame neid aidata. Tähtis on noortele näidata, et oleme nende jaoks olemas ning vajadusel aidata nad kokku viia konkreetsete spetsialistidega, kes neid aidata saavad või suunata nad vajaliku infoni. Näiteks kui noorel on kodus probleeme, siis noorsootöötajana uurin, mis on selle täpsem põhjus ja siis läbi oma kontaktide viin ta kokku kas lastekaitse, politsei või mõne muu spetsialistiga. Kui mul on noorega usalduslik suhe, siis ta usaldab ka minu poolt soovitatud spetsialiste, kelle poole ta ise niisama ei pöörduks.  

On sul mõni äge edulugu, mida soovid teistega jagada?
Mul on üks tüdruk, kellega olen juba kaks aastat töötanud. Tal olid koolis suured probleemid: madal õpimotivatsioon, ta ei suutnud õpetajatega ühist keelt leida ning see omakorda mõjutas ka suhteid vanematega. Võtsime ta programmi “Vaade tulevikku” ning tegin temaga individuaaltööd, peale seda kaasasin ta programmi “Jalatalla”, mille raames sai ta osa võtta ka välisprojektist. Suhtlesin ka tema vanematega, et noor saaks ja tunneks ka nendepoolset toetust. Nüüd lõpetas ta kooli ka läks edasi õppima. Ta arendas läbi nende programmide oma sotsiaalseid oskuseid ja on täna väga tubli, inspireeriv ja ettevõtlik noor.

IMG_20190825_175521Lisaks tänava- ja individuaaltööle korraldavad mobiilsed noorsootöötajad ka üritusi ja programme. Räägi neist lähemalt.
Meil on nii, et tegevuskavas on kirjas üritused ja projektid, mida kindlasti teha plaanime, kuid teadlikult jätame ressursse ka selleks, et aidata noorte poolt pakutavaid ideid ellu viia. Näiteks sel suvel tahtsid noored jalgrattamatka korraldada ja aitasime neil selle ära teha.
Meil on kaks programmi, mida ellu viime. Esimene neist on “Meeled vabaks”, kuhu kaasame nii eesti kui vene emakeelega noori, nende hulgas ka neid, kellel on mõni erivajadus. Projekti raames õpivad noored oma meeli tundma ja arendama ning õpivad, kuidas saavad hakkama need noored, kes näiteks ei kuule või näe.
Lisaks on meil “Jalatalla” programm, mis on suunatud noortele vanuses 15–18, kes ei tööta ega õpi või kellel on raskusi koolikohustuse täitmisega. Selle programmi eesmärk on tõsta noorte sotsiaalseid oskusi, toetada nende toimetulekut ja konkurentsivõimet tööturule sisenemisel, õpingutega alustamisel või jätkamisel.

hdrSel aastal oleme hakanud korraldama pop-up noortekohvikuid ja plaan on nende korraldamisega tulevikus jätkata. Noortekohviku idee on pärit Soomest, kus see formaat on hästi tööle hakanud. Noortekohviku olemus on lihtne: loome noortele ruumi, kus nad saavad turvalises keskkonnas aega veeta. Formaadilt on see sarnane noortekeskusele, kuid noortekohvikusse on oodatud eelkõige 13+ vanuses noored ning seal on vähem reegleid ja noor ei pea midagi tegema, see tähendab, et noor võib sinna tulla teades, et ta saab turvalises keskkonnas lihtsalt olla ja keegi ei hakka talle tegevusi või reegleid peale suruma. Oleme sel aastal korraldanud Tallinnas kaks noortekohvikut, üks Kristiines, teine Tudengimajas, ja näeme, et noorte huvi sellise koha vastu on väga suur. Tudengimajas oli lausa järjekord ukse taga. Mis puudutab reegleid, siis neid on vähem, näiteks me ei tolereeri vägivalda, kuid ei ütle, et noor ei tohi näiteks ropendada. Oleme näinud, et noortekohvikus hakkavad noored üksteist ise paremale käitumisele üles kutsuma, kui näevad, et keegi ei käitu hästi ja see on palju efektiivsem sellest, kui noorsootöötaja tuleb teda korrale kutsuma. Aga mida noored noortekohvikus teevad? Seni oleme pakkunud neile võimalust lihtsalt oma sõpradega koos olla ja rääkida või lauamänge mängida ning näeme, et see toimib. 

Tallinna mobiilsed noorsootöötajad on sotsiaalmeedias väga aktiivsed. Miks? Mis rolli mängib sotsiaalmeedia noorsootöös?
Meie kõige populaarsem sotsiaalmeedia kanal on Instagram, aga oleme ka VKontaktes ja Facebookis, kus meil on mono grupp. Kasutame sotsiaalmeediat väga palju ja postitame sinna peaaegu kõike: ürituste reklaam, konkursid, pildid meie päevast, hääletused, mängud, palume abi, kui midagi juhtus, küsime noorte arvamust jne. Mina vastutan mobiilsete noorsootöötajate sotsiaalmeedia eest ja selle kaudu suhtlen väga palju ka noortega. Peamiseks sihtrühmaks on noored, keda tänaval kohtame. Sotsiaalmeedia on hea viis, kuidas nendega kontakti hoida, neid edaspidi rohkem meie tegevustesse kaasata ja neile noorteinfot edastada. Sotsiaalmeedia aitab noori kiiresti kätte saada, et midagi uurida või kohtumine kokku leppida. Samuti saavad partnerid meie tegevustel sotsiaalmeedia vahendusel silma peal hoida.

IMG_20201113_135650Käimasoleva noorsootöönädala põhisõnum on “Loon ise oma elu”. Mida see sinu jaoks tähendab?
Minu jaoks tähendab see seda, et igaüks teeb ise oma valikud – otsustab, mida ta teeb, mida ta tahab, ja tegeleb sellega, mis talle meeldib. Väga oluline on leida enda jaoks see tegevus, mida väga teha meeldib. Selleks, et see leida, tuleb erinevaid asju proovida. Ja kõik algab ikkagi sellest, et iseendaga tuleb aus olla. 

Millega meeldib sulle vabal ajal tegeleda?
Vabal ajal meeldib mulle meikimine – õppisin seda ja selle tegemine on minu jaoks üks suur inspiratsioon! Mulle meeldib erinevaid asju õppida, näiteks äsja sain selgeks, kuidas makroone valmistada. Samuti vajan ma aega, et omaette olla. Ja mulle väga meeldib reisida ja uusi kohti avastada. Emaga veedan ka palju aega koos, käime kas kinos või šoppamas. 

Kus saab sinu tegemistel silma peal hoida?
Kuna ma puutun töö raames sotsiaalmeediaga igapäevaselt kokku, siis soovitan hoida silm peal Tallinna mobiilsete noorsootöötajate kanalitel. Kõige aktiivsemalt toodame sisu Instagramis.