Noorte infoportaal Teeviit toob noorteni usaldusväärse info

Allikas: Unsplash
Allikas: Unsplash

Sellest oktoobrist muutus noorte infomessina tuntud Teeviit järjepidevaks noorteinfo edastamise kanaliks ja kolis veebi, võttes üle noorte infoportaali Stardiplats, mis vahendab noortele väärtuslikku infot digitaalsel kujul. Seevastu füüsilisel kujul messi ennast samal moel ei toimu. 

Noorteinfo veebileht Teeviit (www.teeviit.ee) on suunatud 7–26-aastastele noortele ning vahendab usaldusväärset ja kvaliteetset infot noortepärasel viisil ning kujul. Infoportaal pakub noorele teavet ümbritsevast elust, toetab nende iseseisvust, suurendab teadlikkust võimalustest ja valikutest oma elu paremaks korraldamiseks ning suurendab mõtestatud osalust ühiskonna ja konkurentsivõimet tööturul.

Teeviit on ka kogemuste mõtestamise keskkond, mis aitab kirja panna, analüüsida ja säilitada omandatud formaalsed ning mitteformaalsed kogemused.

Kust leida infot, mille õigsuses ja kvaliteedis saab kindel olla?

Noored kasutavad aina rohkem digitaalseid vahendeid ja sotsiaalmeediat, mis teeb info noorteni viimise aina lihtsamaks. Kahtlemata pakub kanalite rohkus ja info mitmekesisus rõõmu, kuid paneb samas noored valiku ette – millist infot ning millistest kanalitest usaldada, millise kanali informatsiooni kvaliteedis ja õigsuses saab kindel olla, mida võtta või jätta?

Teeviida portaal ja selle sisu on loodud, et toetada ning tuua kokku universaalne ja kontrollitud noortele suunatud info ühele veebilehele, mis muudab selle noortele mugavaks, usaldusväärseks ja igal ajal kättesaadavaks allikaks.

Noorte infoportaalis Teeviit on kajastatud mitusada noortele suunatud artiklit, näiteks pakutakse infot ja teavet nendel teemadel:

  • haridus ja õppimine;
  • töö ja karjäär;
  • noorsootöö võimalused;
  • suhted ja turvalisus;
  • tervis;
  • ühiskond ja kodanik.

Noorel on võimalik lihtsal viisil leida infot näiteks seksuaaltervise, tervisliku toitumise ja liikumise, õpilasvahetuse programmide, karjääri, vabatahtliku töö, liikluse ja esmaabi ning noorte osaluse teemadel.  Teeviit võimaldab ühel ja samal lehel saada ülevaate ja vajaliku info enamikul teemadel. Samuti saab veebilehel kasutada infootsingut, millega hoida kokku aega ja vältida võimalust sattuda valeinfo või -uudiste küüsi.

Sisu on tehtud koostöös erinevate organisatsioonidega, nt tervise arengu instituut, maanteeamet, MTÜ Peaasjad, sotsiaalsete ettevõtete võrgustik, spordivabatahtlike liikumine SCULT, noorte vaimse tervise liikumine, noorteühendused jpt.

Mida veel Teeviida lehelt leiab?

  • Noorte kogemuslood. Noored jagavad oma kogemusi näiteks osaluse, saadud kogemuste kui ka vaimse tervise teemal.
  • Pakkumised ja sündmused. Võimalus leida kasulikku infot praktikate, koolituste, konkursside ja sündmuste kohta.
  • Kogemuste pagas. Võimalus oma kogemusi mõtestada ja kirja panna spetsiaalselt selleks loodud keskkonnas.

Mida teha saadud kogemustega?

Oma kogemused saab mõtestada ja kirja panna Teeviida kogemuste pagasis. Noored on aina aktiivsemad. Nad osalevad vabatahtlikuna noorteorganisatsioonide töös, kirjutavad projekte, osalevad näiteringis ja erinevates arenguprogrammides ning teevad palju muid väärtuslikke kogemusi pakkuvaid tegevusi. Jätkuvalt on noortel aga raskusi sobiva töökoha leidmisel. Põhjusi selleks on mitmeid, kuid tööandjate silmis on üks suurim miinus noorte tööle palkamisel varasema töökogemuse puudumine, mistõttu on noored ka vähem konkurentsivõimelised.

Noortele on tööturule sisenemine raske ka seetõttu, et oma varasemaid kogemusi ei osata piisavalt määral rõhutada ning CVs ja tööintervjuul välja tuua. On loomulik, et keskkooli või ülikooli lõpetanud noorel puudub töökogemus, kuid samas on neil väga erisuguseid ja rikastavaid kogemusi, mis kõik on kirjeldatavad kasuliku kogemusena, kuid noor ise ei pruugi osata seda märgata

Koolitöö või vabatahtliku töö kogemus on samuti oluline

Samuti ei pea noored tihti oluliseks esitleda tulevasele tööandjale oma kooliaja töökogemusi, näiteks õpilasmalevas töötamist. Noorsootöös osalemine annab aga noortele tööandjate seas kõrgelt väärtustatud oskusi, nagu hea suhtlemisoskus, meeskonnatöö kogemus, ajaplaneerimise oskus, enesekehtestamise, probleemide lahendamise ning protsesside ja inimeste juhtimise kogemus. Oma karjääri kujundamisel ja tööotsingutel on need kasuks ning loovad konkurentsieelise.

Mida ja kuidas kogemustest õppida?

Teeviida noortesõbralik kogemuste koondamise ja mõtestamise keskkond ehk kogemuste pagas annab võimaluse oma varasemad õpi- ja töökogemused kokku koguda ning panna need kirja lihtsal viisil juhendi ja suunavate juhiste abil.

Selle eesmärk on aidata noorel kujundada harjumuseks kogemuste kokkukogumine ning mõtestamine, mis omakorda aitab kaasa õpi-, huviala-, töö- ja karjäärivalikute tegemisel. Oma kogemuste kirjapanemine ja saadud kogemuste mõtestamine aitab suurendada noorte konkurentsivõimet tööturul, praktikakoha taotlemisel, projektidesse kandideerimisel ning kõikjal, kus on vajalik oma võimekust ja kompetentsust tõestada.

Kogemuste pagasit on hea kasutada oma õpieesmärkide ja karjäärisihtide seadmisel – nende analüüsimisel on näha, millised oskused on juba omandatud, saab seada sihte järgmiste oskuste omandamiseks ja läbi mõelda, milliseid kogemusi selleks vaja oleks. Kogemuste kaudu toimub õppimine, sealhulgas enda tundmaõppimine. Rikkalike kogemuste abil saab noor teada, mis talle tõeliselt meeldib, millised on tema tugevused ja mis valdkond või tegevused temal silma särama panevad.

Kui on aeg tööle kandideerida, saab siingi abiks olla Teeviida kogemuste pagas. Loodud keskkonnas on oma kogemustest CV loomine imelihtne, struktureeritud ning kiire. Ühtlasi saab sisestatud infot igal ajal täiendada ja muuta.

Paljud ettevõtlikud noored on juba oma kogemused ja oskused Teeviida kogemuste pagasisse lisanud.

Tee seda ka sina – selleks pole vaja teha muud, kui luua Teeviida lehel kasutajakonto ning nii annad hoogu oma vingele tulevikule.

Aga miks just Teeviit?

Teeviit on kvaliteetne ja usaldusväärne portaal noorele oma küsimustele vastuste leidmiseks ning lihtne ja kasulik tööriist kogemuste talletamiseks. Ühtlasi on see kasulik abivahend noorsootöötajale noorte suunamiseks ja toetamiseks.

Pilt 4.1

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga