Kuidas muusika arendab last?

Foto on illustratiivne. Allikas: Pixabay.com

Lastel, kes on varakult harjunud kuulama muusikat, laulma ja tantsima muusika saatel, on laialt arenenud tajumeeltega. Muusika avaldab positiivset mõju ka lapse värvi- ja kõlatajule. Teadlased usuvad, et muusikal võib olla oluline toime erinevate seoste loomise võime kujunemisel.

Kui muusika kuulamine on kahtlemata arendav tegevus, siis lapse aktiivne osalemine muusikas – kas tantsimise, ise muusika loomise või ka kaasa laulmisena, on aju arengus aga võtmetähtsusega, seda just eelnimetatud seoste loomise oskust silmas pidades.

Teadlased usuvad, et muusikaga aktiivselt tegelev või selles osalev eelkooliealine laps:

  • omab kooli alguse ajaks paremaid oskuseid lugemises ja matemaatikas,
  • suudab kontrollida oma keha, mis mõjutab omakorda suurema enesekindluse teket ja paremat keskendumisvõimet,
  • on hea sotsialiseerumisoskusega ja kõrgema enesehinnanguga.

Miks mitte alustada muusikaga tegelemist juba täna – kuulake koos lapsega muusikat, laulge kaasa ning tantsige. Tantsimine on väga hea viis arendada lapse kehataju, mis omakorda omab positiivset mõju lapse enesekindluse tõstmisele ning kõrgemale enesehinnangule.

Allikas: kidshealth.org

Tutvuge huvitegevuste võimalustega Tallinnas.