Soovitused noortele: Kuidas kirjutada parimat CV-d?

Foto: Nappy Allikas: Pexels

Sinu CV (Curriculum Vitae) ja motivatsioonikiri on esimesed asjad, mille põhjal tööandja sinu kohta esmamulje saab. Seega tasub sellesse panustada, et su CV ja motivatsioonikiri ikka tõesti hästi kirjutatud oleks.

Hästi koostatud CV toob parimal viisil esile su oskused, kompetentsi ja saavutused. Ära unusta, et sinu kogemuste ja saavutuste pagasi moodustavad lisaks töökogemusele ka osalemine koolivälistes projektides, vabatahtlik töö ja miks mitte ka mõni edukas koolitöö (näiteks uurimus või projekt).

CV on esmane infoallikas, kus saad enda kohta välja tuua põhilise ja peamise info – nii oskuste, kogemuste kui ka saavutuste kohta. Motivatsioonikirjas on sul võimalik lisaks põhjendada, miks just sinu oskuste ja kogemuste juures oled parim kandidaat sellele tööle.

Nipid CV koostamiseks:

 • Hoia CV lihtsa ja konkreetsena. Kui pead CV esitama paberkandjal, prindi see alati musta tindiga valgele A4 paberile (väldi kindlasti värvilist paberit). Elektroonselt võiks see olla salvestatud .pdf vormingusse.
 • Kirjuta oma CV pealkirjaks alati Curriculum Vitae (mitte lihtsalt CV) ja kontrolli ka õigekiri üle. Korrektne ja grammitiliselt õige kirjakeel jätab kandidaadist hea mulje.
 • Kasuta lihtsasti loetavat fonti, parim valik on alati kas Arial või Times New Roman.
 • Ära ürita kõike enda kohta CV-sse kirja panna. Jää olulisema juurde ja mahuta kogu info ära maksimum kahele A4 lehele. Potentsiaalsetel tööandjatel ei ole vaja teada saada, kui pikalt oled näiteks harrastanud võistlustantsu või mitmetel võistlustel selles medaleid võitnud oled.
 • Alusta CV-d oma nime ja kontaktandmetega – need võiksid olla nähtaval kohal ja asuda lehe vasemal küljel.
 • Lisa seejärel hariduskäik ning info koolituste kohta. Too võimalusel välja ka aeg, millal koolitused läbitud said, koolitaja nimi ja võimalusel ka koolituse akadeemiline maht.
 • Seejärel lisa info oma töökogemuse kohta. Iga töökogemuse juures on hea lühidalt kirjeldada ka peamisi tööülesandeid sellel ametikohal. Nii saab tööandja parima ülevaate su oskustest ja kogemustest.
 • Too CV-s eraldi välja ka olulisemad saavutused, mis võiksid sellele ametikohale, kuhu kandideerid, kasuks tulla. Näiteks, kui sind on eelmistes ametikohtades valitud kuu või aasta töötajaks, siis võiksid seda mainida ning välja tuua parimad omadused, mis selle tiitli võiduni viisid. Saavutuste all saad välja tuua ka olulisemaid akadeemilisi võite, mis uue töökoha kontekstis olulisena tunduvad.
 • Ära lisa CV-sse infot oma soo, perekondliku seisu, rahvuse või ka selle kohta, miks eelmistest töökohtadest lahkusid.
 • Muuda oma CV-d igaks kandideerimiseks. Erinevatel ametikohtadel on oluline rõhutada ka erinevaid saavutusi ja oskusi. Loe enne hoolikalt töökuulutuses nõutud oskuste ja kogemuste kohta ning too CV-s enda kohta välja see, mida just sellel ametikohal eeldatakse.
 • Kui töökuulutuses on nõutud või palutud ära märkida soovitajaid, võid sinna lisada viimase tööandja, õpetaja või ka näiteks sporditreeneri, kui see antud kohale võiks sobida. Küsi kindlasti enne üle, kas soovitaja on ikka nõus sind soovitama. Kui töökuulutuses eraldi soovitajaid ei nõuta, siis võid lisada CV lõppu soovitajate alla info, et soovitajaid on vastavalt vajadusele võimalik välja tuua.
 • Loe mitmeid kordi oma CV üle ning kontrolli veelkord üle kirjavead (ükski tööandja ei võta su CV-d tõsiselt, kui seal on kirjavead).
 • Lase võimalusel oma CV (ja ka motivatsioonikiri) kellelgi heal tuttaval üle lugeda, et olla kindel, et mõni apsakas või vormistusviga kuskile sisse pole jäänud.

Keelekasutus CV-s:

 • Hoia laused lühidad, konkreetsed ning positiivsed. Kasuta lauseid, näiteks, nagu “Olen omandanud väärtuslikke kogemusi projektijuhtimises ja kommunikatsioonitöös” või “Olen hea meeskonnas töötaja ning tulemustele orienteeritud”.
 • Vaata, et andmed su CV-s oleksid kindlasti aja- ja asjakohased.
 • Too iga töökogemuse juures tööülesanded välja punktidena ning lühidalt. Jälgi ka, et vormistus jääks sealjuures korrektne.
 • Jälgi, milliste sõnadega end iseloomustad. Ära kasuta uhkeid omadussõnu lihtsalt sellepärast, et need kõlavad hästi. Põhjenda ja räägi endast ausalt, konkreetselt ning lihtsalt. Kui iseloomustad end, et oled motiveeritud töötaja, siis lisa juurde, mis sind motiveerib. Kui ütled, et oled loominguline, siis kirjelda, kuidas see su töös väljendub.
 • Jälgi, et su CV üldine foon oleks positiivne ja rõhuta oma tugevusi ning saavutusi.
 • Ära valeta oma töökogemuste ja oskuste kohta: see tuleb niikuinii lõpuks välja!

Check-list enne kandideerimisavalduse ja CV saatmist:

 • Kontrolli üle, et su CV-s oleks kindlasti su kontaktandmed (telefoninumber ja meiliaadress).
 • Kui salvestad oma CV faili, siis lisa failinimele kindlasti ka oma nimi juurde, mitte ära jäta faili pealkirjaks lihtsalt CV.
 • Arvesta sellega, et suure tõenäosusega vaadatakse kandidaatide CV-d üle suhteliselt kiiresti, et ruttu välja selekteerida parimad. Jälgi, et su CV oleks tõesti selge ja konkreetne ega sisaldaks ülearust infot.
 • Vaata iga kandideerimise eel oma CV üle ja kohenda see tõesti sellele tööle vastavaks.
 • Arvesta, et kõige kohta, mida sa CV-sse kirja paned, võidakse tööintervjuul küsida. Valmista end selleks ette.
 • Kui vajad CV koostamisel abi, pöördu julgelt karjäärinõustaja poole.
 • Lase alati kellelgi enne iga kandideerimist oma CV üle lugeda.

Kasutatud osaliselt allikat: spunout.ie 

Tahaksid suvel töötada ja päris esimese töökogemuse saada? Või sooviksid hoopis soovid sõlmida uusi tutvusi ja leida sõpru?