Noore mõtteid ja soovitusi ettevõtte loomiseks

Foto Martin Boulanger. Allikas freephotos.com

Esmalt loeb idee ning seejärel peaks täpsustama turgu: kellele, miks ja mida müüa plaanid. Teiseks tuleks ilmselt otsustada, kas soovid ettevõtet asutada üksinda või kellegagi koos. Kui teha seda kellegagi koos, siis tasub kaaluda riske ja arvestada, et teine inimene ei ole sina. 

Käisin käesoleval aastal Tallinna ettevõtluspäeva üritustel ja soovitan neid kõigil edaspidi külastada. Õppisin näiteks seda, mis sul peab olema, et ettevõttele kasu tuua – seda selgitati lihtsalt ja arusaadavalt.

Esmalt tooksin välja õpetliku mõtte: ”Raha pannakse tiimi mitte tootesse”.

Sellega mõeldakse, et eelkõige on sul vaja toimivat tiimi. Alles teisel kohal on toode ning see peaks olema muidugi ainulaadne, aga samas otstarbekas. Hetkel on mõistlik tooted siduda inimeste elu mugavaks tegemisega.

Kolmandaks – tee tööd, mida sulle meeldib teha ja ära kunagi õpi eriala vaid põhjusel, et see toob palju raha sisse. Kõige tähtsam on töötades olla ka ise õnnelik. Paljud inimesed teevad tänapäeval selle vea, et hakkavad omandama eriala rahalise kasu pärast, kuid unustavad mõelda, kas see töö neile ka meelepärane on. Hea tõepärase näite tõi ettevõtluspäeval laulja Tanel Padar. Tema koolitee jäi kahjuks pooleli muusikukarjääri tõttu. Karjäär on muidugi ünsa muljet avaldav ja võimas olnud. Laulja sõnad olid, et õppida ei ole kunagi hilja ja sellepärast ta jätkaski õpingutega aastaid hiljem. Arvan ise, et õppima tuleks minna just seda, mis sulle kõige hingelähedasem on ja alati võib hiljem õppida juurde midagi muud, kui esimene valik ei sobinud.

Ma kirjutaksin veel natuke nendest mõtetest, mida ettevõtluspäeval räägiti. Kuulates tuli mulle kohe mitmeid häid ideid pähe ja mõte hakkas siia˗sinna rändama. Sain näiteks aru, et väga olulised on head suhted koolikaaslastega. Juba praegu põhikoolis või gümnaasiumis olles on vaja heade sõprade nimed ning kontaktid üles kirjutada, sest ei tea kunagi ette, kes neist võib olla järgmine moelooja või ettevõtlust edendav inimene.

Kui oled plaaninud ise ettevõtjaks hakata ja mõne oma tootega turule tulla, siis sinu taga peab seisma hea ning kokkuhoidev tiim. Partnerite valikul peaksid otsima kindlasti mitmekülgseid inimesi, sest nii on sinu tiim paremini maailmas toimuvaga kursis. Erinevad tiimiliikmed esindavad erinevaid valdkondi ja toovad seega esile ning kasutavad mitmekesisemaid teadmisi ja oskusi. Võiks võtta kokku, et toimiva tiimi loomine on üks tähtsamaid osasid ettevõtte tööle saamisel, nii et sellega peaksid sa kõvasti pingutama.

Põgusalt räägiti ka sellest,  kuidas mujal maailmas oma toodet või ideed müüa ja et see ei ole kerge. Ettevõtluspäeval rääkis oma loo ka üks neiu, kes oli käinud USA-s raamatuid müümas ukselt-uksele. Ta esitas lühikokkuvõtte sellest tööst ja soovitas kindlasti oma oskused proovile panna, sest müügitegevus mujal maailmas annab juurde  nii esinemis- kui ka müügioskust. USA-s käimine arendas tema mõttemaailma ja maailmavaadet. Lisaks elamusele sai ta juurde õppida ja praktiseerida inglise keelt. Siinkohal lõpetan siis oma mõtetega, mis tekkisid Tallinna ettevõtluspäeval 2016.

Punktid, mida meeles pidada tulemusliku ettevõtte toimimiseks

Ärinimi

Äriregistrisse kantakse äriühingu ärinimi. Ärinimi on Äriregistrisse kantud nimi, mille all ettevõtja tegutseb. Ärinimede puhul tuleb arvesse võtta ka seost kaubamärkidega (seda registrit peab Eesti Patendiamet).

Ettevõtte registreerimine

Äriühingu asutamiseks või FIE registreerimiseks tuleb esitada avaldus maakohtu registriosakonnale kande tegemiseks Äriregistrisse. Kandeavaldus peab olema notariaalselt kinnitatud. Pärast nende punktide täitmist võid  alustada oma uue ettevõttega.

Igaüks meist võib sattuda mõne kuulsa ettevõtja  käe alla õppima. Kui ettevõtlus on see, mis sind kõnetab, siis ära karda – ükskõik, milliseid radu sa käid, mingil hetkel jõuad ikkagi tänavale, mille nimeks on ettevõtlus või oma firma. Ma ei soovitaks kellelgi minna ettevõtlust õppima põhjusel, et vanemad seda tahavad või et see on popp.

Tee seda, mis pakub sulle enim rõõmu. Ärkad hommikul, mõtled sellele, mis sul südame põksuma paneb ja tulebki naeratus näole ning oled õnnelik! Kallid noored, ärge kartke kuulata oma südame häält ja kõndida mööda teid, kuhu see juhib ning astuda sisse ustest, mis teekonnal avanevad!