Töövarjupäev Tallinna Spordi- ja Noorsooametis

Töövarjupäev Tallinna Spordi- ja Noorsooametis. Erakogu.

21. novembril toimus üle-eestiline Töövarjupäev 7.–12. klassi õpilastele, mille eesmärgiks oli tutvustada noortele töömaailma, näidata reaalselt tööprotsesse ja anda noortele võimalus ennast proovile panna erinevates ametites. Neli noort Tallinna Linnamäe Vene Lütseumist (Elina, Artjom, Darja ja Jekaterina) said üheks päevaks Tallinna Spordi- ja Noorsooameti mobiilseteks noorsootöötajateks.

Töövarjud said näha mobiilsete noorsootöötajate tööpäeva ning neile räägiti töö spetsiifikast, peamistest eesmärkidest jm. Noored käisid koos mobiilsete noorsootöötajatega koolis, kus nad said tuttavaks noortega ja rääkisid neile nii töövarjupäevast, endast kui ka sellest, miks valiti just mobiilse noorsootöö valdkond. Päeva lõpus oli noortel võimalus osaleda tänavatöös.

Töövarjupäeval osalenud noored andsid tagasisidet ja soovitusi uutele töövarjudele.

Darja: „Mulle väga meeldis olla mobiilsetel noorsootöötajate töövari. Enne osalesin mitmetes Tallinna Spordi- ja Noorsooameti poolt korraldatud projektis. Töövarjupäeval räägiti noorsootöötajate töö spetsiifikast, põhieesmärkidest, kuidas leida kontakti noortega ja kuidas märgata noori, kes on riskiohus. Mulle meeldis mobiilse noorsootöötaja amet, see on väga lai ja mitmekülgne töö.“

Jekaterina: „Minu jaoks oli töövarjupäev väga huvitav. Näiteks sain ma teada mobiilse noorsootöötaja kohustustest ja peamistest tegevustest. Samuti sain teada erinevatest võimalustest, mida noortele pakutakse ja mis aitavad vaba aega sisustada. Hea, et meil on inimesed kes toetavad noori.“

Artjom: „Võin öelda, et see on huvitav töö ja ei sobi kõigile! Ja kui sa töötad noorsootöötajana, siis isegi pärast tööd oled sa kohustatud olema noorsootöötajana. Tänan teid, ägeda kollektiivi ja kogemuse eest!“

Elina: „Kui te olete huvitatud noorte toetamisest, siis soovitan osaleda töövarjupäeval. Teile räägitakse põhjalikult ja antakse võimaluse töötada koos professionaalidega. Näiteks nägin ma kuidas noorsootöötajad viisid läbi klassitunni, mille teemaks oli solidaarsus. Päeva lõpuks saate palju uusi teadmisi.“

Tallinna Spordi- ja Noorsooamet tänab Tallinna Linnamäe Vene Lütseumi õpilasi Elinat, Artjomit, Darjat ja Jekaterinat meeldiva kohtumise eest.