Noorte osaluskogu – võimalus oma häält kuuldavaks teha

Allikas: pexels
Allikas: pexels

Kohalikud omavalitsused ja maakondade asutused teevad igapäevaselt kõigi inimeste elu puudutavaid otsuseid. Parim viis neid mõjutada, on avaldada arvamust, sest arvamuse kuuldavaks tegemine tagab, et otsuste tegemisel arvestatakse noorte huvidega. Vastasel juhul ei pruugi kohalikud otsustajad (näiteks ametnikud või spetsialistid) lihtsalt teada, mis on just noorte jaoks olulised teemad ja lahendust vajavad probleemid.

Mis on noorte osaluskogu?

Oma arvamust on võimalik kuuldavaks teha noorte osaluskogude tegevustes osaledes. Kohaliku tasandi osaluskogu ehk noortevolikogu on valla või linna juures tegutsev nõuandev kogu, mille liikmed on noored. Noortevolikogu eesmärk on esindada vallas noorte huve ning nõustada otsustajaid ja ametnikke noori puudutavates teemades. Maakondlik noorte osaluskogu ehk maakondlik noortekogu täidab sarnast rolli maakonna tasandil.

Osaluskogu noored Eesti Noorteühenduste Liidu sügisseminaril 2017. Foto: Foto: Jessica Järvelt

Osaluskogu noored Eesti Noorteühenduste Liidu sügisseminaril 2017.
Foto: Foto: Jessica Järvelt

Iga osaluskogu töötab erinevalt. Samas on enamiku Eesti osaluskogude tegevused ka paljuski sarnased.

Noortekogudes tegeletakse näiteks:

  • noortele võimaluste loomisega noorte jaoks oluliste küsimuste arutamiseks (koosolekud, kohtumised jne);
  • noorte arvamuse ja huvide esindamisega kohaliku volikogu juures ja ametnike nõustamisega noori puudutavates küsimustes. Kõige enam räägitakse kaasa hariduse, noorsootöö ja kultuuri teemadel
  • noorteseminaride, omavalitsuse juhtidega kohtumiste, koolituste, osaluskohvikute ja muude ürituste korraldamisega;
  • kohalike noorte esindamisega riiklikul tasandil.

Panus oma kodukoha arengusse

Noortevolikogud ei ole parteipoliitilised. Kindla maailmavaate esindamise asemel seisavad nad kõigi omavalitsuste noorte huvide eest. Noortevolikogu võib sõna võtta kõigis teemades, mis mõjutab üht- või teistpidi noorte elu. Näiteks võib noortevolikogu arvamust avaldada noorte vaba aja veetmise võimaluste, kohaliku koolisüsteemi, noortekeskuste olukorra, ühistranspordi ja tänavavalgustuse osas.

Osaluskogus tegutsemine on hea viis mõjutada oma kodukoha arengut ning saada uusi kogemusi ja teadmisi. Praktiliste tegevuste kaudu on võimalik õppida ürituste korraldamist, avalikku esinemist, projektide kirjutamist, meeskonna juhtimist ja paljusid teisi 21. sajandi tööelus vajalikke oskusi.

Osaluskogu tegevuse käigus saavad noored kohtuda erinevate inimestega – alates kohalikest otsustajatest ja teistest aktiivsetest noortest kuni Eesti peaministri või presidendini välja. Kindlasti on neist kontaktidest ja kogemustest kasu ka tulevikus tööelus.

Nii saavad noored ka esmaseid vabatahtliku töö kogemusi, mis annavad tööturule sisenemisel suuri eeliseid.

Eesti Noorteühenduste Liit kui osaluskogude eestseisja

Eesti Noorteühenduste Liit (ENL) toetab noorte osaluse arengut Eestis. Näiteks suhtleb ENL erinevate omavalitsustega üle Eesti ja selgitab neile noorte kaasamise vajalikkust. ENL-i juures tegutseb ka noorte osaluse fond, mis toetab noortevolikogude, õpilasesinduste ja erinevate teiste noortegruppide projekte. Fondi eesmärk on toetada noorte ühiskonnas kaasarääkimist ja uutele noortele osalusvõimaluste loomist. Lisainformatsiooni fondi kohta on võimalik leida ENL-i koduleheküljelt.

Tallinna linna noortevolikogu

Tallinna noorte huvide eest seisab 2011. aastal asutatud Tallinna linna noortevolikogu. Noortevolikogus on 21 noort, kes on valitud linnas tegutsevate noorteühenduste, üliõpilaste ja õpilaste esindajate seast.

Pildil Tallinna linna noortevolikogu noored. Foto: Merili Vasser

Pildil Tallinna linna noortevolikogu noored.
Foto: Merili Vasser

Noortevolikogu kaitseb pealinna noorte huvisid, räägib kaasa linna noorsootöö korralduslikes küsimustes, tutvustab noortele demokraatia põhimõtteid, julgustab nende kodanikualgatust ning kaasab neid linnaelu korraldamist puudutavatesse otsustusprotsessidesse.

Üritustesari “Kohtumine linnajuhtidega”

Tallinna linna noortevolikogu üks olulisematest tegevustest 2018. aastal on on üritustesarja “Kohtumine linnajuhtidega” korraldamine, kus tulevad Tallinna abilinnapead, linnaosade juhid ja teised tippametnikud noortega kohtuma ning enda igapäevatööd tutvustama. Kohtumistel saavad noored ametnikele näost näkku küsimusi esitada ning uurida just nende teemade kohta, mis neile huvi pakuvad. Sellel kevadel on kohtumisi korraldatud näiteks juba abilinnapeade Züleyxa Izmailova, Vadim Belobrovtsevi, Kalle Klandorfi ja Tõnis Mölderiga.

Tegevuste fookus on ka noorte vaimse tervise teemad

Lisaks ametnikega kohtumiste korraldamisele on Tallinna linna noortevolikogu selle aasta üheks fookuseks võtnud ka noorte vaimse tervise ja tervisliku eluviisi eest seismise.

Koostöös Tallinna spordi- ja noorsooametiga korraldatakse selle aasta kevadel Tallinna noorte tervisesarja. Kavas on kaasavad jututoad noortele, kus käsitletakse teemasid, nagu stress ja emotsioonidega toimetulek, läbipõlemine ning selle ennetamine, une mõju vaimsele tervisele jne.

Teised teemad, millega noortevolikogu parasjagu tegeleb, on koolipsühholoogide kättesaadavuse parandamine, muuseumide ja kultuuriasutuste populariseerimine noorte seas ning koolide võimlate ja muude spordiruumide kasutamise võimaldamine kõikidele noortele tunniväliselt.

Noortevolikogu tegevuste kohta leiab lisainfot Facebookist: Tallinna linna noortevolikogu.

 

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga