Noored muuseumis

Riidest kottide disainimise töötuba. Foto autor Lauren Grinberg

Kumu noorteklubi projekt “Kumu noorteõhtu” pälvis 2016. aastal Tallinna linna noorsootöö tunnustusauhindade konkursil “Suured teod” laste- ja noortesõbraliku teo eripreemia. Tegu on grupi muuseumis toimetavate noorte vabatahtlikega, kelle läbiviidud üritused aitavad kaasa laste- ja noortesõbralikkuse edendamisele Tallinnas ning arendavad kultuuriharjumusi 15–25-aastaste vanuserühmas. 

Noor Tegija käis uudistamas Kumu noorteklubi tegemisi ja vestles noortega pealinna ühe suurima muuseumi noorteaktiivi igapäevaelust.

Saabun Kumu kunstimuuseumisse, kus on parasjagu toimumas noorteklubi koosolek. Neil on käsil oluline projekt, mille käigus saavad noored ise kujundada ühte muuseumi näitusesaali. Tegemist on rahvusvahelise projektiga “Translocal: Museum as Toolbox”. Kuigi noorteklubi tegutses juba 2015. aasta kevadest saati – juba enne programmis osalemist – andis see projektikogemus juurde väga palju ning laiendas oluliselt klubi arenguid ja võimalusi.

Mis on Kumu noorteklubi?

Kumu noorteklubi koosneb grupist teismelistest, kes käivad koos ühise sooviga – muuta muuseumikeskkond noortele meelepärasemaks. Nad planeerivad üritusi nii oma eakaaslastele kui ka laiemale publikule. Koos käiv seltskond on väga kirev, koosnedes Tallinna eri paigust pärit ja mitmekülgsete hobidega noortest inimestest. Kõik nad panevad aga igal neljapäeval oma plaanid kõrvale ja tulevad Kumusse vabatahtlikku tööd tegema.

Koos tegutsemine motiveerib ja innustab

Noored ise räägivad, et neile meeldib grupi juures eelkõige tegevuste mitmekesisus ja mõtete jagamine. Kõik noorukid panevad oma ideed lauale ning töötavad nendega üheskoos. Noorteklubi õhkkond on vaba ja avatud kõikidele ideedele. Peale selle annab kooskäimine neile muidki teadmisi. Üheskoos räägitakse olulistel teemadel, saadakse teada muuseumielust ja korraldatakse üritusi. Tänu nendele noortele on Kumus toimunud mitmeid noorteõhtuid, avatud töötubasid, joonistusstuudioid ja palju muud põnevat.

Ühel liikmel on eredalt meeles nende korraldatud üritus, kus tätoveerija käis noortele oma tööst rääkimas ning hiljem said kõik koos lasta endale ajutisi tätoveeringuid teha. Noored toovad välja, et eriti tore on pärast ühist korraldatud üritust positiivset tagasisidet kuulda. See annab innustust ka tulevikus rohkem üritusi korraldada ning midagi suurt ja olulist ära teha. 

Noored võiksid rohkem muuseumis käia

Kumu noorteklubi juhib Kumu hariduskeskuse publikuprogrammide kuraator Mary-Ann Talvistu, kelle sõnul sai klubi loodud just selleks, et rohkem noori muuseumisse tuua.

“Noored käivad küll kooligruppidega näituseid külastamas, kuid soovisin, et nad leiaksid tee muuseumisse ka omal käel,” ütleb Mary-Ann. Tema idee luua kunstimuuseumi noorteaktiiv tuli välismaalt, kus muuseumitel on sageli tavaks omada noorteklubi.

Kumu noorteklubi mõte ongi jõuda väiksema grupi kaudu laiema sihtrühmani. Praegune ühistöö on olnud muuseumile mahlakas. Soov on muuta noorteklubi töö järjepidevaks, mis muutuks vastavalt kaasajale.

Kumu noorteklubi kutsub

Kumu noorteklubi infopäev 09.09 algusega kell 13 / Lisainfo: kumu.ekm.ee ja fb.com/kumunoorteklubi