Mark Jefimov: Eestis on noortel osalemiseks tohutult võimalusi

Sel korral vestles Noor Tegija Mark Jefimoviga, kes on Tallinna Linnamäe Vene Lütseumi õpilasesinduse esimees ja Lasnamäe Noortenõukogu juht. Räägime noorte osalusest, Marki kogemusest ja tutvume noortenõukogu tööga. Head lugemist!

Palun tutvusta end lühidalt.
Minu nimi on Mark ja olen 18-aastane. Õpin Tallinna Linnamäe Vene Lütseumis ning olen oma kooli õpilasesinduse esimees. Igapäevases elus puutun pidevalt kokku noortele võimaluste loomisega ning noorte huvikaitsega. 

Mida tähendab sinu jaoks mõiste noorte osalus?
Mina mõistan noorte osalust nii, et see on võimalus noorel kaasa rääkida teda puudutavatel teemadel, näiteks koolis, kus ta õpib, või linna(osa)s, kus ta elab. Oluline on noori kaasata otsuste tegemise protsessi ning kuulata, milliseid lahendusi neil välja pakkuda on. 

Milliseid võimalusi noortel osalemiseks on?
Mulle väga meeldib, et Eestis on noortel osalemiseks tohutult võimalusi. Eestis on nii palju erinevaid noorteorganisatsioone ja -ühinguid, kus saab aktiivsena kaasa lüüa ning osalusprotsessides osaleda. 

Kust saab nende võimaluste kohta infot?
Infot saab nii raadiost, televisioonist, meediast kui sotsiaalvõrgustikest nagu Facebook ja Instagram. Kõige paremini levib info muidugi sõbralt sõbrale. Näiteks mind kutsus ühe organisatsiooniga liituma sõbranna, kes rääkis, kui vahva seal on. Samamoodi annan infot erinevate võimaluste kohta ka enda sõpradele. 

IMG_0570Kui palju teil koolis räägitakse osalusvõimalustest?
Meil on koolis väga palju valikaineid ning võimalus on osaleda erinevates projektides ja programmides. Valikus on ka rahvusvahelised projektid ja mulle tundub, et meie koolis on see hästi arenenud valdkond.

Lisaks on meil koolis programm “Edu käik”, mille raames käivad külalistunde andmas erinevate valdkondade esindajad, kes räägivad, kuidas nemad edukaks said ning milliseid võimalusi on noortel tegutsemiseks. 

Kuidas sa hindad noorte huvi olla aktiivne ja kaasa rääkida?
Kui see on huvitav või otseselt noorega seotud, siis huvi on. 

Miks on oluline, et noored saaksid ühiskonnas kaasa rääkida?
On inimesi, kes arvavad, et noored on meie tulevik, kuid mina arvan, et noored on meie olevik. Noored on ühiskonna lahutamatu osa ja nende ideed, ettepanekud ja arvamused peavad olema kuulda.

Milline on sinu enda osaluskogemus?
Olen õpilasesinduse esimees ja minu igapäevane elu on seotud sellega, et osalen ise ning kutsun ka teisi noori osalema. Aga lisaks sellele osalen erinevates projektides ja kirjutan neid ise ka. Arvan, et minu osalus on väga suur ning proovin pidevalt uusi asju proovida. 

Mis oli sinu esimene osaluskogemus?
Mind kutsuti Lasnamäe Noortekeskuses toimuvale üritusele, kus noored otsisid probleemidele lahendusi ja kuna see oli seotud minu linnaosaga, siis see väga meeldis mulle. See oli hea koht, kus tegutsemist alustada ning see on viinud sinna, et täna olen Lasnamäe Noortenõukogu esimees. 

Mis motiveerib sind olema aktiivne?
Mind motiveerib see tulemus, mida tiimiga saavutada saame. Usun, et igale inimesele väga meeldib see, kui tema idee ellu viiakse ning pärast kõva tööd on näha ka tulemus. 

Mida osaluskogemus sulle andnud on?
Osaluskogemus on andnud mulle uusi tuttavaid ja sõpru, kellega saan koos projekte ellu viia ja üritustel käia. Olen saanud uusi teadmisi ja kasulikke kontakte ning võimaluse mõjutada noorte elu paremuse suunas. Kogu see kogemus on andnud mulle veendumuse, et mulle väga meeldib noortevaldkonnas kaasa lüüa. 

3Sa juhid Lasnamäe Noortenõukogu tegevust. Millega see organisatsioon tegeleb?
Lasnamäe Noortenõukogu on nõuandev organisatsioon, mis tegutseb Lasnamäel ning mille põhiline eesmärk on teha koostööd linnaosavalitsusega. Anname linnaosavalitsusele ideid ja pakume lahendusi, mida Lasnamäel teha tuleks. Lisaks sellele korraldame ka kohalikele noortele põnevaid üritusi. 

Kuidas teie liikmeskond moodustub?
Kui noor soovib Lasnamäe Noortenõukoguga liituda, siis ta võib meile kirjutada ja kui meil on vaba koht, saame ta liikmeks võtta. Peagi on tulemas uus koosseis ning siis ootame kõikide huviliste motivatsioonikirju. Uue kooseisu määramisel osalevad nii eelmise kooseisu liikmeid kui ka Lasnamäe linnaosavalitsuse ja noortekeskuse esindajad.

Kas noortenõukoguga liitumiseks on vajalik varasem osaluskogemus?
Osaluskogemus on küll oluline, kuid see pole määrav – peamine on, et noor oleks motiveeritud ning sooviks panustada.

Milliseid osalusvõimalusi Lasnamäe noortele pakute?
Me korraldame noortele mitmesuguseid üritusi ning üheks heaks näiteks on Õpilasesinduste Foorum, kuhu tulevad kokku kõikide Lasnamäe koolide õpilasesindused. See on koht, kus õpilasesindused räägivad, mida nad teevad ning üheskoos otsitakse lahendusi probleemidele ja mõeldakse, mida saaks koolis veelgi paremini teha. Võin tuua näite oma koolist: saime Õpilasesinduste Foorumilt idee, et lisaks lõunasöögile võiks saada ka hommikusööki ja viisime selle ellu. 

Aga meil on ka teisi tegevusi, mille eesmärk on noorte harimine või meelelahutus. Kõige tuntum nendest on noortedisko, mis on sedavõrd populaarne, et Lasnamäel pole sellist saali, kuhu kõik huvilised mahutada. 

Mis on Lasnamäe Noortenõukogu senised suurimad saavutused?
Ma tahan loota, et suurimad saavutused on alles ees. Hetkel pean suurimaks saavutuseks seda, et noored teavad, kes me oleme ja mida teeme ning julgevad oma ideedega meie poole pöörduda. 

Millised plaanid on noortenõukogul lähitulevikuks?
Peagi alustame kolmanda koosseisu moodustamist, mis tähendab, et uued noored saavad noortenõukoguga liituda. Plaanide koostamine jääb nende teha, et nad saaksid oma tegevused kujundada vastavalt oma soovidele, kuid endised noortenõukogu liikmed ja meie koordinaatorid on neile selles osas kindlasti abiks. 

Kust saavad noored Lasnamäe Noortenõukogu kohta infot?
Oleme väga aktiivsed sotsiaalmeedias: Facebookis, Instagramis ja VKontaktes. Sotsiaalmeediast saab meie kohta infot ning nende kanalite kaudu võivad noored meie poole alati pöörduda.