HARUTAME LAHTI – noortelt noortele

HARUTAME LAHTI on noortele mõeldud vaimse tervise projekt, mis aitab noortel praegustes muutlikes oludes paremini toime tulla.

Põhisisuks on põhikooli – ja gümnaasiuminoortele suunatud vaimse tervise online kohtumised ekspertidega, kus noored saavad infot erinevate teemade kohta ja seejärel nende üle väiksemates gruppides arutleda, reflekteerida, oma kogemusega seostada jmt.

Käsitletavateks teemadeks on näiteks: emotsioonide reguleerimine, ärevuse ja pingetega toimetulek, motivatsioon, konfliktilahendus ja teised olulised teemad. Samas on oluline ka normaliseerida arenguga toimuvaid muutusi, et oleks rohkem mõistmist, aktsepteerimist ja normaliseerimist, ka iseenda suhtes.
Järgmised kohtumised põhikooli-, gümnaasiumi ja kutsekooli õpilastele toimuvad

  • 13.05 Stress ja ärevus
  • 18.05 Mida me inimesena vajame, et olla vaimselt tasakaalus?
  • 21.05 Motivatsioon
  • 25.05 Enesejuhtimine ja emotsioonide reguleerimine
  • 27.05 Ajaplaneerimine
  • 01.06 Suhtlusoskused ja konfliktilahendamine

Rohkem infot programmi ja kohtumiste kohta leiad siit.