Elamus, kogemus ja kogemusõpe noortelaagris osalemisest

pexels.com
pexels.com

Alanud on kauaoodatud laagrisuvi! MTÜ Lastekaitse Liit kuuluvates Remniku ja Pivarootsi noortelaagrites korraldab ka käesoleval aastal Lastekaitse Liidu Lastelaagrite OÜ kõrgelt hinnatud laagriprogramme. Haridus- ja teadusminister tunnustas eelmise aasta noortevaldkonna silmapaistvamate tegijate hulgas Lastekaitse Liidu  Lastelaagrite OÜ meeskonda sihikindla koostöö eest kohalike omavalitsustega laagriprogrammide korraldamisel riskikäitumise ja vähemate võimalustega noortele. 

Teeme koostööd 42 omavalitsusega kõikides Eesti piirkondades. Sisukad laagriprogrammid aitavad muu hulgas kaasa ka noorte lõimumisele Eesti kultuuriruumis partnerluses Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutusega Meie Inimesed (MISA). Haridus- ja teadusministri poolt saadud tunnustust võtame väljakutsena selle aasta laagrisuveks, mil soovime laagreid lastele veelgi meeldejäävamalt korraldada.

Remniku ja Pivarootsi lastelaagrid. Autor Grete Avel

Remniku ja Pivarootsi lastelaagrid. Autor Grete Avel

Väärtuslikud elamused suvelaagrist

Pakume noortele laagris toimuvate mitmekülgsete tegevuste kaudu meeldejäävaid elamusi ning väärtuslikke kogemusi. Laagritegevused on tegelikult siiski vaid vahenditeks, mis aitavad luua ja hoida kontakti noortega. Laagrielu võimaldab avastada endas andeid, millele noor varem pole osanud tähelepanu pöörata ja mitmekülgsed võimalused pakuvad noortele erinevaid viise oma loome- ja arengupotentsiaali avastamiseks. Käesoleval suvel viib Remniku õppe- ja puhkekeskuse laagrites töötubasid läbi Tartu Teaduskeskus AHHAA.

Raskuste ületamine kui mitmekordne rõõm

Mõtestame korraldajatena kaheksa päeva pikkust laagrivahetust ühiskonna vähendatud mudelina. Laagrisse saabuja jaoks on esialgu uudsed nii laagrikaaslased kui ka ümbruskond. Laagris paiknevad koos üheealised noored, kes tutvuvad kaaslastega ja õpivad suuremas grupis üksteisega arvestama. Õnnestumised pakuvad sealjuures mitmekordset rõõmu. Laagris olles ei keskendu ei noored ega personal raskustele, vaid võimalustele tekkinud situatsioonidest õppida.

Õppimine laagris

Õppida saab mitmeti – nii vanemate või teiste kaaslaste positiivsest eeskujust, õpetaja juhendamisel formaalsetes koolitundides, aga ka kodust ja koolist eemal noortelaagris olles. Noortelaager kui mitteformaalne õppimisviis on noorte hulgas kõrgelt hinnatud tegevus, sest laagris on noorel võimalik tegutseda oma sisemiste soovide ajel. Koolis lähtuvad õpetajad õppetöö korraldamisel riiklikust õppekavast, ent laagris lähtutakse pigem noorte huvidest ja soovidest. Laagri nädala- ja päevakava saab pidada pigem erinevate võimaluste kogumiks. Rühmade konkreetsed ettevõtmised ja osalemine nendes sõltub aga paljuski iga laagrilise eelistustest.

Kvalifitseeritud ja pädevad laagrikasvatajad

Lastekaitse Liidu Lastelaagrite OÜ laagrikasvatajad on läbinud spetsiaalse eksamiga lõppeva kasvatajate väljaõppe ja omavad kvalifitseeritud laagrikasvataja tunnistust. Kasvatajad on uute kogemuste mõtestamisel noortele igakülgselt toeks – iga päeva lõpus arutatakse ühiselt  õpitut ja tundeid tegevustes osalemisel.

Samuti räägitakse läbi noore tunded tegevuses osalemisel ja olukordade võimalikud teistsugused lahendamisvõimalused. Laagri eesmärgiks on aidata kaasa noore kui aktiivse ühiskonnaliikme kujunemisel. Laagri kasvatajad väärtustavad nende mõtteid osates noori kuulata ja sobivalt küsimusi esitada ja vajadusel toetada neid otsuste langetamisel.

Kasvatajad loovad lisaks laagrielu mõtestamisele ka turvalise keskkonna, mille all ei saa silmas pidada vaid füüsilist heaolu olmetingimuste ja mänguväljakute näol. Laagri heaolu ja turvalisuse all peame korraldajatena silmas noore mõtete ja arvamusega arvestamist. Laager peab olema koht, kus iga noor väärib austust ja võib jagada oma mõtteid ja tundeid ja samas soovima panustada ühistegevustesse.

Ka noored ise peavad suurepärastest olmetingimustest olulisemaks tingimusi turvaliseks eneseväljenduseks.

Nii suure ühise pere kui ka ühiste väärtuste kandjatena loob laager noortele keskkonna, kus tema arvamust hinnatakse ning kus ta õpiks oma kogemustest ja elamusest. Aitame luua noortel tulevikku, milles nad näevad end tähtsate ja võimekatena!

Laagriprogrammid Lastekaitse Liidu Remniku ja Pivarootsi õppekeskustes!

 

Professionaalsed oskused laagrikasvatajate ja -juhatajate koolitustelt

Tallinna spordi- ja noorsooameti korraldusel toimusid märtsist maini noortelaagrite kasvatajatele ja juhatajatele suunatud koolitused kutsekvalifikatsiooni taotlemiseks.

Koolitustel käsitletud teemade hulka kuulusid noorsootöö üldine korraldamine laagrites, sealhulgas ka noorte arenguvajaduste ja võimete kaardistamine, mitteformaalset õpet toetavate tegevuste kavandamine ning noorte omaalgatuse ja ettevõtlikkuse toetamiseks võimaluste loomine. Lisaks õpetati ka erivajadustega lastele sobivate tingimuste loomist ja kohandamist.

Koolitustel osalesid kokku 190 tulevast laagrikasvatajat ja –juhatajat kõikjalt Eestist. Kursuste järel kvalifikatsiooni omandanud laagrikasvatajad ning -juhatajad asuvad juba käesoleval suvel tööle laste- ja noortelaagrites.

tsna hoog (2)

Iga situatsioon on ainulaadne!

Laagrijuhtide ja –kasvatajate koolitusel osales ka Ragne Rajaveer-Jalloul noorte tantsustuudiost Free Flow Studio.

FF_'16_60_resize
Foto autor Sadu-Triste Juurikas

Mida laagrikasvatajate koolitus Teile andis?

Osalesin koolitusel esmakordselt. See andis mulle eelkõige palju uut infot. Koolituse läbiviijad olid oma ala spetsialistid ning muutsid kuulamise huvitavaks ja info kergesti meeldejäävaks. Eraldi tõstaksin esile teemad turvameetmete, lastega suhtlemise ning nende kuulamise ja märkamise osas. Isiklikus perspektiivis osutusid nimetatud teemad minu jaoks olulisimateks.

Miks otsustasite osaleda sellel koolitusel?

Esmalt tööalastel põhjustel. 2016. aasta augustis tõid tantsuhuvi ning missioonitunne mind tantsu- ja muusikastuudio Free Flow Studio värvikasse meeskonda. Olles osa tänavusest “Dance Until U Drop Camp” tantsulaagri personalist, olen veendunud koolituse vajalikkuses. Peale koolituse läbimist julgen väita, et lisaks laagrite kontekstile on sealt saadud teadmised olulised ka igapäevaelus noortega kokkupuutumisel.

Kas koolitus on Teie hinnangul vajalik?

Niisugused koolitused on enam kui vajalikud! Noortelaagris kasvatajale  osaks saav vastutus on tõsisem ja suurem kui esmalt tunnetame. Nii nagu on iga laps ja noor just iseenda nägu, on ka iga situatsioon ainulaadne. Vastutust kandvatel isikutel ei saa olla muud võimalust, kui olla alati valmis.

Osata reageerida-aidata ning leida igast situatsioonist parim võimalik lahendus. Inimlikkus, õiglustunne, kannatlikkus ning hea kuulaja ning märkaja on kindlasti koolituse kõrval olulised märksõnad. Koolituse lõpus tõdesin iseendale: “Minust saab alates tänasest parem kuulaja.”

Kaasautor ja toimetaja: Margit Sellik, Tallinna spordi- ja noorsooamet

Tutvu ka teiste laste ja noorte laagritega suvekalendris!

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga